Virovitički lavovi koji su potjerali neprijatelja iz zapadne Slavonije – osnovana 127. brigada Hrvatske vojske

Nakon osvajanja vojarni i ostalih vojnih objekata, poglavito karaula, tijekom rujna 1991. na virovitičkom području hrvatske snage došle su u posjed znatne količine naoružanja. Bio je to ključan preduvjet za formiranje jače postrojbe Zbora narodne garde u Virovitici.

Tako je na današnji dan, 2. listopada 1991. godine, temeljem zapovjedi od strane ministra obrane Republike Hrvatske Gojka Šuška osnovana 127. brigada Virovitica. Za prvog zapovjednika određen je Đuro Dečak, do tada zapovjednik 50. samostalnog bataljuna Zbora narodne garde iz kojeg se i razvila 127. brigada. Jezgru brigade činili su nekadašnji pripadnici 50. bataljuna koji je postao 1. bojna nove brigade, a osnovane su i 2. i 3. bojna. Brigadi su kao pristožerne postrojbe pridodati topnički protuoklopni divizion i inženjerijska satnija.

Brigada nije trebala dugo čekati na prvu borbenu upotrebu. Već krajem mjeseca listopada bila je nositelj pravca napada u operaciji Otkos-10 na komunikaciji Virovitica – Grubišno Polje. Ubrzo potom brigada sudjeluje u operaciji Papuk-91 u kojoj je tijekom studenog i prosinca postigla značajnije uspjehe oslobodivši niz sela u zapadnoj Slavoniji, ali je pritom nažalost izgubila značajan broj pripadnika.

Stupanjem na snagu Sarajevskog primirja u siječnju 1992. godine brigada je zadržana na pakračkom ratištu dokle je stigla kroz prethodne oslobodilačke akcije zaustavljene tragedijom u selu Brusnik. Ondje je sve do srpnja vršila obrambene zadaće držanja dostignute linije no dolaskom Ujedinjenih naroda na to područje došlo je do demilitarizacije.

U takvim uvjetima pristupilo se razvojačenju većeg dijela brigade te ustrajavanju namjenske formacije pod nazivom Taktička grupa 127 koja je bila jačine bojne ojačane elementima brigade kako bi mogla samostalno djelovati.

Taktička grupa bila je angažirana 1992. godine u borbama u Bosanskoj Posavini, a padom Bosanske Posavine vratila se u zapadnu Slavoniju. Ondje je djelovala na širem području Voćina sa zadaćom sprječavanja upada neprijateljskih diverzantskih skupina na slobodne dijelove Republike Hrvatske. Godine 1994. taktička je grupa ukinuta, a veći dio njezinih pripadnika pristupio je novoosnovanoj 81. gardijskoj bojni Hrvatske vojske „Kumovi“.

U svojem ratnom putu 127. brigada Hrvatske vojske imala je 67 poginulih i 186 ranjenih pripadnika.

Izvori
Literatura
Martinić Jerčić, Natko. „Ratni put 127. brigade HV od osnutka do Sarajevskog primirja“. U: Domaći znanstveno stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem. Virovitica u Domovinskom ratu., urednik Miljenko Brekalo, 269-304. Virovitica: Državni arhiv u Virovitici, 2018.
Špoljarić Davor, Gostimir Kristijan. „Organizacijska struktura obrambenih snaga na virovitičkom području“. U: Domaći znanstveno stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem. Virovitica u Domovinskom ratu., urednik Miljenko Brekalo, 29-56. Virovitica: Državni arhiv u Virovitici, 2018.

Podijeli članak