Zagrebačke brigade branile su Hrvatsku od Prevlake do Dunava – formirano Zapovjedništvo obrane grada Zagreba

Ubrzo nakon prvih višestranačkih izbora u svibnju 1990. godine, nova se hrvatska vlast suočila s velikim problemima. Generalštab Oružanih snaga SFRJ razoružao je Teritorijalnu obranu, odnosno legalnu vojsku, Republike Hrvatske. U takvim okolnostima, teret obrane Republike Hrvatske preuzelo je Ministarstvo unutarnjih poslova, u suradnji s Ministarstvom obrane.

U Zagrebu je zadaće organiziranja za obranu obavljao Gradski sekretarijat za narodnu obranu na čelu sa Zvonimirom Červenkom. U početnom razdoblju uspio je u dobroj mjeri organizacijski i kadrovski restrukturirati ustroj Sekretarijata, a u veljači 1991. inicirao je preustroj Gradskog štaba Teritorijalne obrane. Tako je Skupština grada Zagreba donijela 28. veljače odluku o ukidanju tadašnjih sektorskih štabova Teritorijalne obrane i reorganizaciji Gradskog štaba Teritorijalne obrane.

Amblem Zapovjedništva obrane grada Zagreba

Ustrojavanje novog Gradskog štaba, koje je uskoro postalo Zapovjedništvo obrane grada Zagreba, započelo je na današnji dan – 1. ožujka 1991. godine i taj se datum službeno smatra danom formiranja Zapovjedništva obrane grada Zagreba. Popunjavanje djelatnicima, uglavnom iz tadašnjih sektorskih štabova, trajalo je do travnja 1991. godine, a zapovjedništvo od 8 članova je formirano u tajnosti. Na njegovo čelo imenovan je Darko Grdić, a već do kraja travnja preuzeta su sva skladišta Teritorijalne obrane koja su bila smještena izvan vojarni JNA.

Darko Grdić (autor fotografije Aleksandar Božić)

U to vrijeme pokušavalo se ustrojiti postrojbe na temeljima postojeće strukture Teritorijalne obrane, no s obzirom na ustrojbene mogućnosti to nije bilo ostvarivo. U sklopu Zapovjedništva preustrojena su 4 sektorska štaba – Istok, Zapad, Jug i Centar s namjenom zaštite vitalnih objekata i nadzora teritorija u svojoj zoni odgovornosti. Dakako najintenzivnije se prišlo ustroju sektorskog štaba Jug zbog neposredne ugroženosti južnih dijelova grada i mogućeg proboja neprijatelja preko Kupe.

Ubrzo nakon smotre Zbora narodne garde u Kranjčevićevoj ulici u Zagrebu, Zapovjedništvo je u lipnju 1991. s većim intenzitetom započelo s formiranjem prvih četiriju zagrebačkih pričuvnih brigada Zbora narodne garde – 99. Peščenica, 100. Centar, 101. Susedgrad i 102. Novi Zagreb (po jednu u svakom sektorskom štabu).

Pripadnici 101. brigade na Jankomirskom mostu tijekom blokade vojarne u Samoboru 1991.

Usprkos raznolikosti postrojba, mogućim problemima u učinkovitosti i razinama zapovijedanja, očito je postojala potreba za ustrojavanjem jednog takvog zapovjedništva, tim više što je u drugoj polovici kolovoza 1991. otvoreno bojište na jugu zagrebačkog područja kad je 21. kolovoza minobacačima napadnuto selo Desni Štefanki, što je izazvalo prelazak ljudi na drugu obalu Kupe u selo Lijevi Štefanki koje se nalazilo na području Zagreba.

Sektorski štab “Jug”, zapovjednik ZOGZ-a Darko Grdić drugi s lijeva (autor fotografije Aleksandar Božić)

Tijekom rujna i listopada 1991., zbog povećane izravne ugroze, provedena je mobilizacija 11 zagrebačkih brigada i raznih drugih pristožernih postrojbi. Zagrebačke su postrojbe tako započele svoj bogat ratni put u kojem su branile Hrvatsku od Prevlake do Dunava. U tako složenim okolnostima Zapovjedništvo obrane Grada Zagreba uspjelo je istodobno voditi dva velika procesa – organizirati obranu i zapovijedati brigadama i ostalim postrojbama te u Zagrebu nastaviti sa svim mobilizacijskim, materijalnim i drugim pripremama i zadaćama.

Tijekom borbenih djelovanja kroz zagrebačke brigade prošlo je preko 63 tisuće vojnika od kojih je njih 336 položilo živote na oltar domovine.

Naslovna fotografija – Prelazak Hrvatske vojske preko Kupe kod Pokupskog, listopad 1991. (autor fotografije Aleksandar Božić)

Izvori
Literatura
Brigović, Ivan; Radoš Ivan. 101. brigada HV-a. Zagreb: UHBDR 101. brigade Susedgrad, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar, 2012.
Grdić, Darko. 10. godišnjica osnutka i djelovanja zapovjedništva obrane grada, ratnih brigada i postrojbi grada Zagreba. Zagreb: Poglavarstvo grada Zagreba, 2001.

Podijeli članak