Hrvatske snage nezaustavljive – četvrti dan operacije “Oluja”

Na današnji dan, četvrtog dana Oluje 7. kolovoza 1995. godine, 9. gardijska brigada oslobodila je Udbinu. Nakon toga, snage Zbornog područja Gospić nastavile su napredovanje iz više pravaca prema Donjem Lapcu, prema kojem su već iz smjera Bruvna napredovale snage specijalne policije koje su se na prijevoju Otrić spojile s 4. gardijskom brigadom „Pauci“.

Specijalna policija i 4. gardijska brigada spojile su se kod prijevoja Otrić

Donji Lapac uspješno je oslobođen u ranim popodnevnim satima. Uskoro su snage specijalne policije nastavile napredovanje prema Boričevcu i Kulen Vakufu te u večernjim satima izbile na državnu granicu na rijeci Uni. Istovremeno, na drugom kraju Like, spojile su se na pravcu Bunić – Debelo Brdo – Pećani – Jošani – zrakoplovna luka Udbina snage 9. gardijske brigade „Vukovi“ i 154. domobranske pukovnije čime je pod nadzor stavljeno čitavo Krbavsko polje.

Pripadnici 9. gardijske brigade slave u oslobođenoj Udbini

Tog dana, napokon je probijena obrana Srpske vojske Krajine potpomognute s Vojskom Republike Zapadna Bosna na Turnju kod Karlovca nakon čega su snage 110. domobranske pukovnije i 104. brigade nastavile napredovati prema Vojniću u kojeg ulaze u ranim popodnevnim satima.

Vojna operacija Oluja ’95 u bivšim sektorima sjever i jug je završena, a ustavno-pravni poredak i nadzor nad tim hrvatskim područjima danas u 18 sati potpuno su uspostavljeni.

Gojko Šušak, 7. kolovoza 1995.

Ova izjava ministra obrane Republike Hrvatske Gojka Šuška bila je konačna potvrda da pobjeda hrvatskih snaga nije upitna, no ostalo je još nekoliko mjesta koja su oslobođena tek idućih dana poput Vrginmosta i Dvora na Uni. Naime, unatoč zapovjedi načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske generala Zvonimira Červenka na prekid vatre na širem području Vojnić – Vrginmost – Glina – Kostajnica – Dvor na Uni nije došlo do predaje 21. kordunskog korpusa, pa je zapovijed povučena.

Stoga su borbena djelovanja nastavljena, a osobitu žrtvu na pravcu iz Kostajnice prema Dvoru na Uni podnijela je 145. brigade Hrvatske vojske Dubrava koja je imala šestoricu poginulih – Željka Blaževića, Božidara Dodiga, Tihomira Klobučara, Ivicu Naglića, Damira Vuzema i Mladena Bošnjaka, kao i 17. domobranska pukovnija Sunja čijih je pet pripadnika zarobljeno i ubijeno u Dvoru. Radi se o Radi Majkiću, Josipu Karagi, Stanislavu Nikoliću, Peji Čosiću te Ivanu Zebiću čiji su posmrtni ostaci pronađeni tek nekoliko godina kasnije.


Naslovna fotografija
Hrvatska vojska u Vojniću (autor Dubravko Halovanić)

Izvori
Marijan, Davor. Oluja. Zagreb: Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, 2007.
Monografija 145. brigada Hrvatske vojske. Zagreb: Reprocolor, 2011.

Podijeli članak