I “Tigrovi” sve bliže Kninu – 3. bojna 1. gardijske brigade na Šatoru

Na današnji dan, 13. srpnja 1995. godine, 1. bojnu 1. gardijske brigade “Tigrovi” koja je u operaciji „Skok – 2“ sudjelovala uNa današnji dan, 13. srpnja 1995. godine, 1. bojnu 1. gardijske brigade “Tigrovi” koja je u operaciji „Skok – 2“ sudjelovala u oslobađanju Livanjskog polja zamijenili su suborci iz 3. bojne. oslobađanju Livanjskog polja zamijenili su suborci iz 3. bojne.

Zapovjedno mjesto Bojne nalazilo se u selu Čitluk podno Šatora. Na potezu od Šatora, preko Staretine, pa sve do Golije, neprijatelj je utvrđivao crtu obrane svjestan mogućih skorih napada snaga Hrvatske vojske i Hrvatskog vijeća obrane. Oni su započeli 25. srpnja 1995. te su poznati kao operacija “Ljeto-95“.

U operaciji “Ljeto-95” 3. bojna „Tigrova“ odradila je značajan posao. Djelovala je u dva pravca – 1. satnija kretala se u pravcu Bjekića kose, po dubini, dok su 2. i 3. satnija djelovale smjerom Javorova kosa, po dubini na smjeru prema Glamoču. Nažalost, zbog izostanka topničke potpore i dobre utvrđenosti neprijatelja napad nije uspio iz prve, a bojna je imala i petoricu ranjenih, od kojih trojicu teže.

Ipak, ojačana vodovima specijalnih postrojbi Antiterorističke grupe Vojne policije HVO-a i HV-a. te uz pomoć oklopništva i topništva. 28. srpnja Bojna je izbila na komunikaciju Halapić – Glamoč te se spojila s 1. Hrvatskim gardijskim zdrugom i organizirala aktivnu obranu.

U međuvremenu 4. i 7. brigada Hrvatske vojske zauzele su Bosansko Grahovo. Time su ostvareni preduvjeti za konačno oslobađanje Knina koje je započelo tjedan dana kasnije u operaciji “Oluja”

Naslovna fotografija – 3. bojna “Tigrova” na Šatoru u kratkom odmoru nakon izvršene zadaće

Izvori
Literatura
Monografija 1. gardijska brigada Hrvatske vojske Tigrovi, Zagreb: Znanje, 2015.

Podijeli članak