“Vukovi s Drave” obranili su Podravinu – osnovana 107. brigada ZNG

Na današnji dan, 28. lipnja 1991. godine osnovan je niz pričuvnih brigada unutar tadašnjeg Zbora narodne garde. Jedna od njih bila je i 107. brigada “Vukovi s Drave”.

Tog dana ministar obrane Republike Hrvatske, general Martin Špegelj, uslijed pogoršane sigurnosne situacije u istočnoj Slavoniji naložio je Sekretarijatu za narodnu obranu općine Valpovo da smjesta izvrši mobilizaciju 107. rezervne brigade Zbora narodne garde. Brigada je u početku imala četiri bojne i to po jednu iz Valpova, Donjeg Miholjca, Našica i Đakova. Izdvajanjem bojni iz Našica i Đakova od kojih su ustrojene nove brigade, 107. brigada ostaje na tri bojne, i to dvije iz Valpova te jedne iz Donjeg Miholjca.

Najveći problem u početku je bilo naoružanje koje je nedostajalo za obranu dugačke crte koju je brigada trebala braniti. Nakon pada niza vojarni na području djelovanja brigade i karaula uz Dravu, u rujnu 1991. godine, brigada se značajno naoružala te je bila spremna za nove izazove.

Franjo Tuđman i Miroslav Štargl, jedan od zapovjednika “Vukova s Drave”

Djelovala je u sklopu Operativne zone Osijek držeći dugu crtu bojišnice uz rijeku Dravu preko koje se nalazila okupirana Baranja. Najveći i najteži zadatak 107. brigada imala je 1992. godine u operaciji “Baranja” kojom je trebao biti oslobođen taj dio okupiranog teritorija Republike Hrvatske.

Operacija “Baranja”

Operacija je otpočela 3. travnja u 5:45 sati ujutro. Napadom na pobunjeničke položaje u Baranji, 107. brigada potpuno je iznenadila neprijatelja. Preko Drave su ubrzo prevezeni tenkovi, oklopni transporteri te topništvo za neposrednu potporu. U samo pet sati napadnoga djelovanja zauzeto je oko 70% nasipa u Baranjskom trokutu, a ostala područja bila su pred oslobađanjem. Unatoč značajnom uspjehu stigla je zapovijed zapovjednika Operativne zone Osijek, Karla Gorinšeka, za povlačenje. U operaciji „Baranja“ poginulo je 15 pripadnika 107. brigade, a 77 ih je ranjeno.

U jesen 1992. godine 107. brigada Hrvatske vojske je demobilizirana. Dio ljudstva prešao je u 3. i 5. gardijsku brigadu Hrvatske vojske, dok je dio završio u pričuvnim brigadama koje nisu demobilizirane poput 132. našičke brigade Hrvatske vojske.

Kasnije je tijekom rata osnovana 107. domobranska pukovnija kroz koju je prošlo 3000 pripadnika

U Domovinskom ratu život je na oltar Domovine položilo 40 pripadnika 107. brigade Hrvatske vojske.

Naslovna fotografija – transporter na čelu tenkovske kolone 107. brigade

Izvori
Literatura
Martinić Jerčić, Natko; Ružić Slaven. 107. Vukovi s Drave. Belišće: Slog, 2017.

Podijeli članak