“Od baruta i granata nije se moglo disati.” – bitka za Lisnik

Današnji dan, 27. svibnja 1992. godine bio je jedan od najtragičnijih za “Gavrane” – 4. bojnu 1. gardijske brigade “Tigrova”. Tog dana na dubrovačkom ratištu, na brdu Lisnik, život je na oltar Domovine položilo sedmero pripadnika “Gavrana” te jedan pripadnik 115. brigade iz Imotskog.

Borbe za oslobađanje bitne kote Lisnik bile su ključ oslobođenja Slanog, a započele su par dana ranije. U njima je sudjelovao i Vinko Paulić, zamjenik zapovjednika 4. bojne 1. gardijske brigade “Tigrovi” Damira Tomljanovića Gavrana:

Mi iz 4. bojne “Tigrova” na dubrovačkom ratištu borili smo se od Uskrsa 1992. godine, a krvavo krštenje bile su nam borbe za brdo Treskavac i selo Čepikuće. Prvi pokušaji da oslobodimo Lisnik bili su negdje 23.5. i nisu uspjeli.

Nakon prvotnih poteškoća, “Tigrovi” su 26. svibnja 1992. oslobodili Lisnik što nikako nije odgovaralo neprijateljskim snagama. Na koti Lisnik iznad sela Trnovo tada se organizira obrana, utvrđuju položaji koliko je moguće s obzirom na kršoviti teren, a u pomoć “Tigrovima” pristižu i pripadnici 115. brigade Imotski.

Osobno sam organizirao smjenu koju je na Lisnik vodio naš “Tigar” Pejo Karačić. Radilo se o vodu imotske bojne. Kako Imoćani nisu bili upoznati s položajima “Tigrovi” su odlučili da s njima ostanu preko noći i pojasne im položaj na kojem se nalaze, ali i da im pomognu u slučaju protunapada srpskih snaga kojeg smo očekivali.

Vinko Paulić, zamjenik zapovjednika 4. bojne “Tigrova”

Protunapad srpskih snaga započeo je u ranim jutarnjim satima 27. svibnja kada je brdo Lisnik zasuto plotunskim udarima.

Ti plotuni su tukli po brdu Lisnik od ujutro u pola 5 do 14 sati popodne. Manji dio vojnika sakrio se u pećinu koja se nalazila na brdu i koju su ranije uredili neprijateljski vojnici koji su ondje boravili.

Vinko Paulić, zamjenik zapovjednika 4. bojne “Tigrova”

U blizini Lisnika zatekao se u vrijeme napada i Ratko Dragović Klek, zapovjednik izvidničkog voda 1. bojne “Tigrova”, koji je sve opisao u svojoj knjizi Ćukovi izvidnici:

Kad smo se spuštali, neprijatelj je počeo topnički pucati. Granate su padale na obližnju glavicu. Uzeo sam kartu i utvrdio da je to Lisnik. Malo sam bolje pogledao prema vrhu te glavice i uočio nekoliko gardista. Čiji su to gardisti, tada nisam znao. Samo sam vidio da su u vrlo nezgodnu položaju. Lisnik je brdo koje se postupno penjalo od sjeveroistočne, neprijateljske strane. Načinjeno je od sitnoga kamenja. Nije imalo škrapa u koje bi se gardisti mogli skloniti. Na taj su položaj granate padale u plotunima. U početku su počele padati na sjeverni dio glavice s neprijateljske strane. Gardisti su se sklonili na južnu stranu vrha. Granate su u plotunima počele padati sve bliže i bliže prema njima. Mislio sam, ako se tako bude nastavilo i dalje, trebam nekako pomoći tim ljudima. Uskoro će biti u veoma nezgodnoj situaciji. Mile i ja smo se popeli natrag na Mali Tmor i promatrali što se to zbiva na Lisniku. Neprijatelj je i dalje intenzivno nastavio pucati po Lisniku, ovaj put točeno po našima. Poslije sam doznao da je neprijatelj prije toga držao položaje na Lisniku, ali su ih Gavrani istjerali. I sada su Gavrani na Lisniku. Za to sam vrijeme pokušao identificirati njihove i naše položaje. I ubrzo ispred Križeva brda, na Vjetrenom i Zlin klancu primijetio sam neprijateljske vojnike. Desno od njih u podnožju Lisnika sa sjeverne strane kraj jednog šumarka primijetio sam nečije vojnike. Bilo ih je više od pješačkog voda. Raširili su se i kretali prema vrhu Lisnika. U početku sam mislio da su to Žune, jer su i trebali napadati tim smjerom. Kao povlače se. Kad sam malo bolje pogledao kroz dalekozor, primijetio sam da ti vojnici na glavi nose kacigu JNA izvedbe, na sebi su imali vjetrovke, zaštitnu masku. Bilo mi je jasno da su to neprijateljski vojnici i idu zauzeti Lisnik. U isto je vrijeme neprijatelj plotunima gađao položaje Gavrana na Lisniku. Vidio sam kako se neki gardisti jednostavno bacaju u podnožje samo da ih granate ne raznesu. Dobar dio među njima ostao je ležati na kamenu. Poginuli su.

Prilikom intenzivnih napada na Lisnik ranjeno je sedmero gardista, a među njima i zapovjednik satnije Drago Prša po kojeg je stigao Smajo Čelik, bolničar saniteta „Gavrana“. Dolaskom na mjesto na kojem se nalazio Prša, Čelik je i sam ranjen, ali se uspio izvuči. Dao si je morfij i sam se pod jakom neprijateljskom vatrom spustio s Lisnika.

Čelik nam je vezom javio da ne može izvući Pršu pa sam ja osobno organizirao njegovo izvlačenje. Našao se ondje naš logističar Željko Frigan i pojasnio sam mu da je situacija takva da nitko drugi ne može nego samo nas dvojica izvući Pršu. Krenuli smo ravno prema vrhu ćuke. Usput smo sreli ranjenog Čelika koji se spuštao i on nam je pokazao smjer u kojem je Prša. Izvukli smo Pršu oko 10 sati, a nakon toga se javio zapovjednik voda Milan Rupčić i rekao kao je granata pala u improvizirani rov u kojem se nalazio s trojicom suboraca i da je jedini preživio, ali je teško ranjen. Organizirao sam petoricu suboraca koji su ga izvukli pod topničkom vatrom. Od baruta i granata nije se moglo disati. Kada smo se spustili čak sam snimio jednu fotografiju na kojoj se vidi 7-8 granata koje su padale u plotunima.

Vinko Paulić, zamjenik zapovjednika 4. bojne “Tigrova”

Život su 27. svibnja 1992. na Lisniku izgubili „Tigrovi“ Muhamed Ahmetović, Janez Cizl, Slobodan Gavrić, Ivica Gršić, Nenad Klaić, Ljudevit Ljubičić, Zoran Petrović te pripadnik 115. imotske brigade Hrvatske vojske Milan Mustapić. Tijela poginulih izvučena su tek u noći s 28. na 29. svibnja.

Bez obzira na sve oni nisu povratili Lisnik, a mi “Gavrani” se na Lisnik za vrijeme rata nikada nismo vratili. Damir Tomljanović mene je angažirao na tome da idem obiteljima javiti što se dogodilo. To su najteži trenuci u ratu za mene. Od šoka nisam nakon bitke za Lisnik mogao spavati pet dana i noći.

Vinko Paulić, zamjenik zapovjednika 4. bojne “Tigrova”

Autor naslovne fotografije – Vinko Paulić

Izvori

Literatura
Dragović Klek, Ratko. Ćukovi izvidnici : svjedočanstvo iz Domovinskog rata. Zagreb: Nova knjiga Rast, 2003.
Monografija 1. gardijska brigada Hrvatske vojske Tigrovi, Zagreb: Znanje, 2015.

Svjedočanstva
Usmeno svjedočanstvo Vinka Paulića, prikupljeno 25. svibnja 2022.

Podijeli članak